OM

FabLearnDK konferencen er et fagligt samarbejde mellem FabLab@SCHOOLdk og Aarhus Universitet med et internationalt ophæng i FabLearn organisationen, som udspringer fra Stanford University. Konferencens formål er at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, med særligt fokus på grundskolen og ungdomsuddannelser.
På konferencen gøres hvert år status på udviklingen af viden inden for feltet med blandt andet besøg fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. Undervisere fra kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk faciliterer sammen med samarbejdspartnere en række hands-on workshops for deltagerne med rod i konkrete, afprøvede undervisningsforløb. Konferencen skaber en faglig og social referenceramme for kompetenceudvikling og inspiration for undervisere i grundskole og ungdomsuddannelser, skoleledere, konsulenter, forskere og andre interessenter på feltet. FabLearnDK 2020 sætter fokus på ‘Digital myndighed og livsduelighed’ og inviterer deltagerne til en refleksion over, hvordan vi danner og uddanner børn og unge til at leve og agere kompetent i et digitaliseret samfund.